Administraties en jaarrekeningen

Administraties en jaarrekeningen

Oorschot Administraties kan de administratie voor u invoeren of u kunt dit (deels) zelf online doen. Na afloop van het jaar wordt uw administratie gecontroleerd en gereed gemaakt.

Voor het indienen van uw jaaraangifte bij de belastingdienst en het aanvragen van financiering stellen wij voor u de jaarrekening samen. Deze bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting. Voor een BV worden daarnaast de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel opgemaakt.

Bent u al langer ondernemer? Dan kijken we graag samen op welke manier uw administratie beter, makkelijker en overzichtelijker gemaakt kan worden.